fbpx Faculty of Social Sciences | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Faculty of Social Sciences

Faculty of Social Sciences

Symbol: 
W000

Dean

Deputy Dean

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Kierownicy

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Assistant

Pracownicy dydaktyczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Specjaliści

Redaktorzy

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy