fbpx Faculty of Social Sciences | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Faculty of Social Sciences

Faculty of Social Sciences

Symbol: 
W000

Dean

Deputy Dean

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Kierownicy

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Adiunkci