fbpx Faculty of Social Sciences | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Faculty of Social Sciences

Faculty of Social Sciences

Symbol: 
W000

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Deputy Dean

Deputy Dean

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Profesorowie uczelni

Profesorowie emerytowani

Post-doctoral fellow