fbpx Faculty of Languages | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Faculty of Languages

Faculty of Languages

Symbol: 
I000

Dean

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora ds. Kształcenia

Zastępcy Syrektora ds. Studenckich

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Główni specjaliści

Specjaliści ds. informatyki

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni