fbpx dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG

dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG

Kontakt

Telefon: +48 58 523 31 65
Room number: 294

Kontakt przez sekretariat

E-mail do sekretariatu: finks@ug.edu.pl
Telefon do sekretariatu: +48 58 523 30 30
Nr pokoju: 150

Zawód

nauczyciel akademicki

Aktualnie pełnione funkcje: 

 

- redaktor naczelny rocznika "Studia Rossica Gedanensia" (2013-)

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/about/editorialTeam

 

- kierownik naukowo-badawczej Pracowni Języka Fińskiego, Wydział Filologiczny UG

- kierownik naukowo-badawczej Pracowni Leksykograficzno-Bibliograficznej, Wydział Filologiczny UG

 

- członek Rady Dyscypliny Językoznawstwo

- członek Komisji ds. Oceny Aktywności Nauczycieli Akademickich (od 2020)

- członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (od 2020)

- członek Rady Programowej Instytutu Skandynawistyki i Fennistyki UG

- członek Rady Naukowej Instytutu  Skandynawistyki UG

- koordynator dydaktyki na linii fińskiej na kierunku skandynawistyka

- opiekun Koła Naukowego Miłośników Finlandii "Routa" (2010-)

Zdjęcie pracownika