fbpx Faculty of Languages | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Faculty of Languages

Faculty of Languages

Symbol: 
I000

Dean

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora ds. Kształcenia

Zastępcy Syrektora ds. Studenckich

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni