fbpx Intercollegiate Faculty of Biotechnology of University of Gdańsk and Medical University of Gdańsk | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Intercollegiate Faculty of Biotechnology of University of Gdańsk and Medical University of Gdańsk

Intercollegiate Faculty of Biotechnology of University of Gdańsk and Medical University of Gdańsk

Symbol: 
N000

Deputy Dean for for Internationalization and Development

Prodziekan ds. Nauki

Deputy Dean for Students and Education

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Laboratoriów

Kierownicy Pracowni

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Pracownicy naukowo-techniczni

Doktoranci