fbpx Institute of Medical Biotechnology and Experimental Oncology | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Institute of Medical Biotechnology and Experimental Oncology

Institute of Medical Biotechnology and Experimental Oncology

Phone: +48 58 349 14 34
Fax: +48 58 349 14 45

p.o. Dyrektora Instytutu

Kierownicy Zakładów

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci dr. hab.

Pracownicy

Pracownicy techniczni