fbpx Institute of Medical Biotechnology and Experimental Oncology | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Institute of Medical Biotechnology and Experimental Oncology

Institute of Medical Biotechnology and Experimental Oncology

Phone: +48 58 349 14 34
Fax: +48 58 349 14 45

Kierownicy Zakładów

p.o. Dyrektora

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Adiunkci dr. hab.

Assistant

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni