fbpx Faculty of Biology | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Faculty of Biology

Faculty of Biology

Symbol: 
D000

Deputy Dean

Prodziekan ds. Nauki

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Laboratoriów

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Stacji

Pracownicy

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Adiunkci