fbpx Faculty of Law and Administration | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Faculty of Law and Administration

Faculty of Law and Administration

Symbol: 
P000

Dean

Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju

Deputy Dean

Deputy Dean for Research

Dyrektorzy

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Katedr

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Centrum

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Post-doctoral fellow