fbpx Department of Administrative Proceedings and Administrative Court Proceedings | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Department of Administrative Proceedings and Administrative Court Proceedings

Department of Administrative Proceedings and Administrative Court Proceedings

Symbol: 
P040

Head

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Wykładowcy współpracujący

Pracownicy Sekretariatów Katedr