fbpx Faculty of Law and Administration | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Faculty of Law and Administration

Faculty of Law and Administration

Symbol: 
P000

Dean

Deputy Dean

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju

Dyrektorzy

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Katedr

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Centrum

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy współpracujący

Assistant

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy Sekretariatu Zakładu

Pracownicy

Pracownicy administracyjni