fbpx Faculty of Chemistry | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Faculty of Chemistry

Faculty of Chemistry

Symbol: 
T000

Dean

Deputy Dean for for Internationalization and Development

Prodziekan ds. Nauki

Deputy Dean for Students and Education

Kierownicy

Kierownicy Działów

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Sekcji

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Adiunkci