fbpx Faculty of Chemistry | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Faculty of Chemistry

Faculty of Chemistry

Symbol: 
T000

Dean

Deputy Dean for for Internationalization and Development

Prodziekan ds. Nauki

Deputy Dean for Students and Education

Kierownicy

Kierownicy Działów

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Sekcji

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Assistant

Pracownicy naukowo-techniczni

Doktoranci

Starsi specjaliści

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni