fbpx Faculty of History | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Faculty of History

Faculty of History

Symbol: 
U000

Dean

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Prodziekan ds. Studentów i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Pracownicy

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Post-doctoral fellow