fbpx Faculty of Management | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Faculty of Management

Faculty of Management

Symbol: 
Z000

Deputy Dean for for Internationalization and Development

Prodziekan ds. Nauki

Deputy Dean for Students and Education

Kierownicy Dziekanatów

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy współpracujący

Specjaliści

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy

Pracownicy administracyjni