fbpx Department of Organisation and Management | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Department of Organisation and Management

Department of Organisation and Management

Phone/fax: +48 58 512 11 75, +48 58 523 14 17
Symbol: 
Z010

Head

Kierownicy Zakładów

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatów Katedr