fbpx Faculty of Economics | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Faculty of Economics

Faculty of Economics

Symbol: 
E000

Dean

Prodziekan ds. Nauki i Umiędzynarodowienia

Deputy Dean for Students and Education

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Studiów

p.o. Kierownika Dziekanatu

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Adiunkci