fbpx dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska, prof. UG | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska, prof. UG

dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska, prof. UG

Kontakt

Telefon: +48 58 523 12 60

Kontakt przez sekretariat

Telefon do sekretariatu: (58) 523 11 64
Nr pokoju: 112

Aktualnie pełnione funkcje: 

  • Kierownik Katedry Mikroekonomii
  • Opiekun modułów finansowych na niestacjonarnych studiach magisterskich
  • Koordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants
  • Koordynator Programu Erasmus + (dla studentów przyjeżdżających)
  • Członek Ogólnouczelnianej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
  • Członek Komitetu Programowo-Organizacyjnego Otwartych Wykładów Ekonomicznych
Zdjęcie pracownika