fbpx Instytut Socjologii | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Instytut Socjologii

Instytut Socjologii

Symbol: 
W200

Director

Deputy Head

Deputy Director

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy dydaktyczni

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy