fbpx Inne jednostki | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Inne jednostki

Inne jednostki

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Zespołów

Zastępcy Kierownika Zespołu

Główny specjalista ds. informatycznych

Profesorowie zwyczajni

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Lektorzy

Referenci ds. obsługi sprzętu audiowizualnego

Pracownicy administracyjni

Pracownicy biblioteczni