fbpx Institute of Philosophy, sociology and Jurnalism | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Institute of Philosophy, sociology and Jurnalism

Institute of Philosophy, sociology and Jurnalism

Faculty of Social Sciences
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 45 15
E-mail: ifis@ug.edu.pl
Symbol: 
W100

Director

Deputy Head

Kierownicy Zakładów

profesorowie emerytowani Uniwersytetu Gdańskiego

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Assistant

Specjaliści