fbpx Institute of Archeology and Ethnology | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Institute of Archeology and Ethnology

Institute of Archeology and Ethnology

Faculty of History: Institute of Archeology and Ethnology, Institute of Art History
ul. Bielańska 5
80-851 Gdańsk
Phone/fax: +48 58 523 37 10
Symbol: 
U400

Director

Deputy Head

Kierownicy Zakładów

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Adiunkci