fbpx Office - Disability Issues | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Office - Disability Issues

Office - Disability Issues

Administration building
Bażyńskiego 1A
pok. 118, 121
80-309 Gdańsk
Phone/fax: +48 58 523 25 10, +48 58 523 24 39
Symbol: 
3600

Head

Pracownicy

Zadania

 1. Prowadzi pracownię tyflotechnologiczną dla studentów niewidomych i niedowidzących oraz pracownię projektowania systemów wsparcia osób niepełnosprawnych i standaryzacji usług międzywydziałowych.
 2. Zajmuje się rozwojem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Uczelni.
 3. W ramach standaryzowania zajmuje się:
 1. gromadzeniem i analizą norm międzynarodowych i standardów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz inicjowaniem zmian w krajowym procesie standaryzacyjnym i legislacyjnym;
 2. podejmowaniem działań wpływających na wyrównywanie zakresu usług specjalistycznych w Uczelni.
 1. Prowadzi internetowy serwis informacyjny poświęcony osobom niepełnosprawnym na Uniwersytecie.
 2. Zajmuje się digitalizowaniem dokumentów na potrzeby niewidomych studentów oraz formatowaniem i wykonywaniem wydruków brajlowskich.
 3. Dostosowuje materiały informacyjne do potrzeb niewidomych i niedowidzących, w tym istniejące zasoby Biblioteki UG oraz materiały pozyskane ze źródeł zewnętrznych.
 4. Instaluje, konfiguruje i testuje specjalistyczny sprzęt oraz jego oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Organizuje i prowadzi szkolenia i doradztwo techniczne dla osób niepełnosprawnych.
 6. Podejmuje starania o uzupełnianie uniwersyteckich zasobów w sprzęt i nowe technologie wspomagające osoby niepełnosprawne.
 7. Rejestruje i analizuje interwencje i postulaty dotyczące osób niepełnosprawnych wpływające od społeczności akademickiej i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
 8. Podejmuje niezbędne interwencje dotyczące osób niepełnosprawnych w Uczelni.
 9. Zajmuje się wypożyczaniem i udostępnianiem sprzętu rehabilitacyjnego osobom niewidomym i niedowidzącym.
 10. Opracowuje ekspertyzy dotyczące osób niepełnosprawnych i systemów informacyjnych.