fbpx Insurance Section | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Insurance Section

Insurance Section

Symbol: 
5600

Head

Pracownicy

Zadania

  1. Opracowuje programy ubezpieczeniowe w zakresie ryzyk występujących w Uniwersytecie Gdańskim ubezpieczeń majątkowych, życiowych oraz ubezpieczeń grupowych pracowników.
  2. Przygotowuje dane do przeprowadzenia przetargu na usługi ubezpieczeniowe.
  3. Przeprowadza analizy zagrożeń i stanu zabezpieczeń w budynkach UG.
  4. Likwiduje szkody majątkowe.
  5. Przyjmuje zgłoszenia od jednostek na ubezpieczenie sprzętu użytkowanego poza terenem Uczelni oraz ubezpieczenie NNW studentów i doktorantów w czasie odbywania praktyk, staży, badań naukowych oraz prowadzenia prac rozwojowych;
  6. Opracowuje i zgłasza wnioski dotyczące ubezpieczeń oraz załatwia sprawy związane z zawieraniem umów ubezpieczeniowych.
  7. Udziela informacji w zakresie ubezpieczeń oraz współpracuje z brokerami ubezpieczeniowymi.
  8. Współpracuje z Prorektorem ds. Studenckich w zakresie ubezpieczeń studentów i doktorantów.