fbpx IT Systems Management Section | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

IT Systems Management Section

IT Systems Management Section

Rector's Office
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 31 56
Symbol: 
81C0

Zadania

1.  Do zadań działu należy obsługa ogólnouniwersyteckich systemów wspomagających informatyczne wspomaganie działalności administracji centralnej jak i w poszczególnych jednostkach uczelnianych.

2.  Strukturę Działu Zarządzania Systemami Informatycznymi stanowią:

1) Sekcja E-learningu,

2) Sekcja Systemów Informatycznych.

3.   Sekcja E-learningu:

1) Administruje uczelnianą platformą e-learningową.

2) Wspomaga opracowywanie kursów e-learningowych.

3) Prowadzi szkolenia w zakresie usług i systemów informatycznych utrzymywanych i rozwijanych przez Dział Rozwoju Oprogramowania.

3.   Sekcja Systemów Informatycznych:

1) W zakresie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on:

a)    Administruje kontami użytkowników.

b)    Nadaje i modyfikuje uprawnienia (role) modułów systemu.

c)    Nadzoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa danych przesyłanych elektronicznie.

d)    Zarządza słownikami i strukturą Uczelni w systemie.

e)    Monitoruje wykonanie zadań sprawozdawczych wymaganych w systemie POL-on.

2) W zakresie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD):

a)    Administruje kontami użytkowników.

b)    Prowadzi szkolenia.

c)    Wspiera merytorycznie oraz technicznie użytkowników.

d)    Koordynuje działania mające na celu wdrożenie systemu.

e)    Współpracuje z jednostkami administracyjnymi UG w zakresie niezbędnym do prawidłowej funkcjonowania systemu.