fbpx Health and Safety Inspectorate | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Health and Safety Inspectorate

Health and Safety Inspectorate

Administration building
Bażyńskiego 1A
pok. 104-107
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 24 20, +48 58 523 24 38, +48 58 523 33 60, +48 58 523 33 61, +48 58 523 24 24
E-mail: bhp@ug.edu.pl
Opening hours:

poniedziałek - piątek, godz. 7.00 - 15.00

Magazyn Odzieży Ochronnej i Roboczej

Administration building
Bażyńskiego 1A
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 23 67, +48 58 523 23 45
Opening hours:

Magazyn otwarty jest codziennie w dni robocze UG od godz. 7.30-13.00.

UWAGA! W celu pobrania asortymentu z magazynu prosimy o wcześniejsze umawianie terminu i godziny wizyty.

Symbol: 
Q300

Head

Deputy Head

Zadania

 1. Kontroluje warunki pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i występuje z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości (uciążliwości) zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp oraz na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych.
 2. Dokonuje okresowych ocen i analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawia propozycje przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych poprawiających warunki pracy.
 3. Bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji Uczelni, w ocenie remontów oraz odbiorach technicznych nowo budowanych oraz przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy z urządzeniami mającymi wpływ na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków studenckich podczas zajęć organizowanych przez Uczelnię, opracowywaniu dokumentacji powypadkowych i wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, kontroluje realizację tych wniosków, a także sporządza dokumentację wypadków w drodze do pracy i z pracy.
 5. Kompletuje i przechowuje dokumentacje dotyczące wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz wypadków studenckich, prowadzi rejestry wypadków pracowniczych i studenckich, a także zachorowań na choroby zawodowe.
 6. Bierze udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 7. Uczestniczy w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów i instrukcji ogólnych bhp oraz opiniuje szczegółowe instrukcje bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.
 8. Przygotowuje i wysyła dokumentację stanowiącą podstawę do ubiegania się w ZUS poszkodowanego pracownika o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu stwierdzonej choroby zawodowej i wypadku przy pracy.
 9. Bierze udział w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do wykonania przez laboratorium posiadające certyfikację, pomiarów i badań środowiska pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika, prowadzi kartoteki i rejestry wyników tych badań.
 10. Prowadzi szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo przyjmowanych pracowników Uniwersytetu oraz organizuje szkolenia dla pracowników w zakresie bhi i pierwszej pomocy medycznej.
 11. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi wyznaczonymi przez Rektora do realizacji nakazów, wystąpień, decyzji i zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Inspektora Sanitarnego i innych organów kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.
 12. Współdziała z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
 13. Uczestniczy w konsultacjach w zakresie bhp i w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i innych komisjach powołanych do oceny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 14. Prowadzi doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, popularyzuje zagadnienia dotyczące ochrony pracy.