fbpx University Security Services | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

University Security Services

University Security Services

Administration building
Bażyńskiego 1A
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 32 12
Opening hours:

Całodobowe telefony kontaktowe do Dyspozytora Straży Uniwersyteckiej:   (58) 523 32 42, tel. kom. 725 991 245

Symbol: 
7200

Head

Deputy Head

Pracownicy

Zadania

Straż Uniwersytecka działa na podstawie własnego regulaminu. W ramach swoich podstawowych zadań:

 1. Zapewnia bezpieczeństwo osób przebywających w wyznaczonych obiektach i na terenach Uniwersytetu.
 2. Chroni mienie Uniwersytetu w dozorowanych budynkach zlokalizowanych na terenie trójmiasta z wyłączeniem Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich.
 3. Na zlecenie administracji Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich podejmuje doraźne interwencje mające na celu przywrócenie porządku i zapewnienie przestrzegania regulaminów przez mieszkańców.
 4. Współpracuje z organami ścigania w zakresie realizowanych interwencji.
 5. Współuczestniczy w organizowaniu imprez masowych i uroczystości Uniwersytetu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom tych zgromadzeń.
 6. Ujawnia nieprawidłowości w zapewnieniu technicznej sprawności wyposażenia i urządzeń dozorowanych budynków oraz utrzymania ich otoczenia w należytym stanie.
 7. Rekomenduje działania organizacyjne, zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i terenów Uniwersytetu oraz monitoruje sprawność działania zabezpieczeń.
 8. Wykonuje czynności doradcze w zakresie zapewniania bezpieczeństwa oraz opiniuje stan zabezpieczeń obiektów i terenów Uniwersytetu.
 9. Zapewnia całodobową obsługę i kontrolę urządzeń sygnalizacji zagrożeń.
 10. Prowadzi rejestr i analizy zgłoszeń o zaistniałych zagrożeniach na terenie objętym ochroną.
 11. Organizuje i nadzoruje konwojowanie mienia zgodnie z potrzebami Uniwersytetu.
 12. Zapewnia pełną gotowość organizacyjną, techniczną i osobową w czasie wykonywania zadań stałych lub doraźnych wynikających z Planu Ochrony Uniwersytetu i obowiązujących przepisów prawa,
 13. Prowadzi bieżącą współpracę związaną z ochroną osób i mienia z: Policją, Strażami Miejskimi, Państwową Strażą Pożarną oraz z innymi specjalistycznymi organami, służbami państwowymi i samorządu terytorialnego.