fbpx Development Project Management Office | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Development Project Management Office

Development Project Management Office

Rector's Office
Jana Bażyńskiego 8
pok. R206, R215
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 31 35, +48 58 523 31 02, +48 58 523 31 04, +48 58 523 30 06
Symbol: 
9500

Dyrektor Biura

Pracownicy

Zadania

Biuro Wsparcia Przygotowania Projektów – Inkubator Projektowy

1. Przygotowuje, wspólnie z Biurem Wsparcia Realizacji Projektów, projekty wewnętrznych aktów prawnych dot. zarządzania projektami naukowymi i rozwojowymi.

2. Organizuje szkolenia i spotkania dla pracowników i doktorantów dot. wnioskowania o finansowanie projektów naukowych i rozwojowych.

3. Zbiera i wysyła informacje na temat konkursów, szkoleń, ofert współpracy, zmian wytycznych i in. w zakresie wnioskowania o finansowanie projektów naukowych i rozwojowych.

4. Przechowuje oryginały dokumentów dotyczących etapu wnioskowania o finansowanie projektów.

5. Współpracuje z pracownikami i doktorantami Uniwersytetu i zapewnia wsparcie przy przygotowywaniu wniosków projektowych, aż do momentu uzyskania prawomocnej decyzji o finansowaniu projektu.

6. Prowadzi dokumentację dot. wnioskowania o finansowanie projektów.

7. Weryfikuje dokumenty aplikacyjne składane przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu zainteresowanych realizacją projektów naukowych i rozwojowych pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi programów i funduszy oraz możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania.

8. Koordynuje zawieranie umów partnerskich niezbędnych na etapie wnioskowania.

9. Współpracuje z Biurem Wsparcia Realizacji Projektów, w szczególności w zakresie uwzględniania wniosków z realizacji projektów bieżących w przygotowaniu nowych projektów.