fbpx "Progress" Journal | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

"Progress" Journal

"Progress" Journal

Administration building
Bażyńskiego 1a
pok. 407
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 23 08
Symbol: 
3F40

Officer

Zadania

  1. Wspiera i rozwija studencki i doktorancki ruch naukowy, kulturalny i artystyczny w Uczelni.
  2. Publikuje na swoich łamach wyniki prowadzonych przez studentów i doktorantów badań, sprawozdania z tych badań oraz artykuły naukowe i popularnonaukowe realizowane przez studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki.
  3. Publikuje twórczość literacką i artystyczną studentów i doktorantów.
  4. Publikuje relacje z wydarzeń naukowych i kulturalnych.
  5. We współpracy z innymi jednostkami organizuje szkolenia dla studentów i doktorantów z tworzenia tekstów naukowych, prezentacji publicznych, praw autorskich , korzystania z czasopism naukowych.
  6. Organizuje studenckie staże i praktyki w redakcji czasopisma.
  7. Współpracuje z uznanymi naukowcami, inspirując tym własne badania młodych adeptów nauki i zachęca do dyskusji.
  8. Współpracuje ze studenckimi kołami naukowymi, przedstawicielami kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w zakresie publikacji najlepszych reportaży, relacji, sprawozdań, recenzji i felietonów opracowywanych podczas zajęć.
  9. Współpracuje z Radiem MORS, Akademickim Centrum Kultury „Alternator”, Biblioteką oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie tematyki Czasopisma.