fbpx Spółka celowa Univentum Labs sp. z. o. o. | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Spółka celowa Univentum Labs sp. z. o. o.

Spółka celowa Univentum Labs sp. z. o. o.

Dane spółki
KRS: 0000517310
REGON: 222128389
NIP: 5842736767

Faculty of Social Sciences
ul. Jana Bażyńskiego 4
pok. S341
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 20 47
Phone/fax: +48 58 523 20 47
Opening hours:

8.00 - 15.00

Symbol: 
A052

Zadania

Przedmiot działalności Spółki:

a)      działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, (PKD 70.10.Z);

b)      badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);

c)      badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);

d)      pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD 74.90.Z);

e)      dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77 40.Z);

f)      pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);

g)      pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);

h)      działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);

i)      działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);

j)      wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1);

k)      wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub  dzierżawionymi (68.20.Z).

 

Spółki SPIN-OFF

1. Fermentum Mobile Sp. z o. o. [link: http://www.fermentum-mobile.pl/]

2. QSAR Lab Sp. z o. o. [link: http://www.qsarlab.com/

3. Officina Baltica spin-off Uniwersytetu Gdańskiego Sp. z o.o. [link: http://www.officinabaltica.pl/]

4. TCI sp. z o. o. [link: http://www.tci.pl/]

5. NanoExpo sp. z o. o. [link: https://www.facebook.com/NaNoExpo.eu/]

6. Vaxican sp. z o. o.