fbpx Office for Legal Affairs | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Office for Legal Affairs

Office for Legal Affairs

Phone: +48 58 523 31 44
Symbol: 
0300

Koordynator Biura Radców Prawnych

Radcy prawni

Pracownicy

Zadania

  1. Udziela kierownictwu Uniwersytetu i zainteresowanym jednostkom organizacyjnym opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
  2. Informuje zainteresowane jednostki organizacyjne o:
  1. zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie ich działania,
  2. nieprawidłowościach w ich działalności w zakresie przestrzegania prawa i o konsekwencjach z tego wynikających.
  1. Przygotowuje i prowadzi sprawy przed sądami oraz zapewnia udział pełnomocnika Uniwersytetu w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi.
  2. Udziela informacji o przepisach prawnych organizacjom studenckim i doktoranckim działającym w Uniwersytecie na ich wniosek.
  3. Opiniuje pod względem prawnym projekty umów i innych aktów prawnych sporządzanych przez jednostki organizacyjne oraz uczestniczy w zespołach opracowujących projekty wewnętrznych aktów prawnych.