fbpx Faculty Networks Administration | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Faculty Networks Administration

Faculty Networks Administration

Phone: +48 58 523 25 88
Symbol: 
81L0

Zadania

1.   Zapewnia wsparcie informatyczne dla pracowników administracji centralnej oraz pracowników administracji poszczególnych jednostek uczelnianych.

2.   Strukturę Działu WsparciaInformatycznego stanowią:

1) Sekcja Help-Desk,

2) Sekcja Zamówień IT.

2.   Sekcja Help-Desk:

1) Zarządza zgłoszeniami i rozwiązuje problemy w zakresie rozwiązań informatycznych.

2) Konfiguruje stanowiska komputerowe oraz instaluje oprogramowanie.

3) Diagnozuje i rozwiązuje problemy sprzętowe.

4) Prowadzi i monitoruje szkolenia, udziela pomocy, konsultacji dla użytkowników programów i systemów informatycznych funkcjonujących w Uczelni oraz prowadzi badania związane z jakością świadczonych usług.

5) Opracowuje i aktualizuje dokumentację techniczną w tym koncepcyjną, projektową, wykonawczą oraz powykonawczą w zakresie realizowanych zadań.

6) Udziela wsparcia pracownikom Uczelni w zakresie korzystania z systemów informatycznych oraz usług sieciowych.

3.   Sekcja Zamówień IT:

1) Identyfikuje potrzeby zakupowe jednostek organizacyjnych Uczelni w obszarze IT.

2) Przygotowuje opisy przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert dla ogólnouczelnianych postępowań w obszarze IT oraz współpracuje w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi dla pozostałych postępowań.

3) Monitoruje realizację zamówień IT oraz zmian technologicznych, trendów rozwoju branży pod kątem zabezpieczenia potrzeb Uczelni i realizowanych zadań.