fbpx Department of Employee Social Affairs | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Department of Employee Social Affairs

Department of Employee Social Affairs

Phone: +48 58 523 24 02, +48 58 523 24 85
Symbol: 
Q400

Head

Pracownicy

Zadania

  1. Prowadzi sprawy związane z administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i regulaminy.
  2. Opracowuje projekt regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
  3. Ewidencjonuje świadczenia socjalne przyznane pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytom i rencistom.
  4. Prowadzi rozliczenia związane ze świadczeniami pracowniczymi wynikającymi z przepisów kodeksu pracy oraz przepisów bhp.
  5. Monitoruje i sprawuje merytoryczną kontrolę wszelkich wydatków z ZFŚS.
  6. Sprawuje nadzór nad terminowością spłat zobowiązań wynikających z umów o udzieleniu pożyczek na cele mieszkaniowe; przygotowuje wnioski o wszczęcie procesu windykacyjnego w przypadkach braku regularnych wpłat.
  7. Zapewnia obsługę organizacyjną i administracyjną Uczelnianej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej.
  8. Organizuje wczasy pracownicze w Ośrodku Wypoczynkowym  Uniwersytetu Gdańskiego w Łączynie.
  9. Zapewnia obsługę administracyjną Klubu Profesora UG.

 

Ważne akty prawne: