fbpx General Chancellor’s Office | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

General Chancellor’s Office

General Chancellor’s Office

Symbol: 
5400

Head

Deputy Head

Pracownicy

Zadania

  1. Przyjmuje dokumentację wpływającą, rejestruje ją w odpowiednich rejestrach systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) i rozdziela do właściwych jednostek organizacyjnych celem jej dalszej dekretacji.
  2. Zapewnia prawidłową wysyłkę korespondencji wychodzącej.
  3. Obsługuje elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.
  4. Koordynuje współpracę z operatorem pocztowym realizującym usługi pocztowe na rzecz Uczelni.
  5. Obsługuje utworzone w Uczelni składy chronologiczne (uporządkowane zbiory dokumentacji w postaci nieelektronicznej) i współpracuje w tym zakresie z Archiwum.
  6. Współpracuje z punktami kancelaryjnymi na wydziałach i w jednostkach ogólnouniwersyteckich.