fbpx UG Archive | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

UG Archive

UG Archive

Rector's Office
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 23 27
Symbol: 
0H00

Director

Zadania

Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego działa na podstawie własnego regulaminu. Zadaniem Archiwum jest prowadzenie działalności archiwalnej i informacyjnej a ponadto:

 1. Administruje narastającym zasobem archiwalnym Uniwersytetu.
 2. Przyjmuje i zabezpiecza dokumentację, a w szczególności:
 1. weryfikuje poprawność przygotowywania przez jednostki organizacyjne dokumentacji do przejęcia przez Archiwum,
 2. przejmuje dokumentację,
 3. przechowuje i chroni materiały archiwalne.
 1. Ewidencjonuje i opracowuje posiadane materiały archiwalne.
 2. Przygotowuje pomoce ewidencyjne (rejestry, wykazy katalogi itp.) dla zgromadzonego zasobu archiwalnego.
 3. Dokonuje brakowania dokumentacji niearchiwalnej przekazanej do Archiwum Uniwersytetu.
 4. Udostępnia materiały archiwalne dla celów administracyjnych i naukowych.
 5. Udziela pomocy pracownikom Uniwersytetu w uzyskaniu informacji o materiałach archiwalnych przechowywanych w innych archiwach.
 6. Współpracuje z Instytutem Historii UG w zakresie kształcenia studentów kierunku historia – specjalność archiwistyka, w ramach praktyk studenckich.
 7. Opracowuje przepisy wewnętrzne dotyczące zasobu archiwalnego Uniwersytetu.
 8. Współpracuje w zakresie działalności archiwalnej z Archiwum Państwowym w Gdańsku.