fbpx Internal Control Office | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Internal Control Office

Internal Control Office

Phone: +48 58 523 25 00
Symbol: 
0600

Zadania

  1. W uzgodnieniu z Kanclerzem przygotowuje roczny plan kontroli wewnętrznych.
  2. Przeprowadza planowe i doraźne kontrole działalności jednostek w celu zbadania efektywności i zgodności ich działania z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Opracowuje zalecenia pokontrolne.
  4. Monitoruje i kontroluje wykonanie, przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu, zaleceń pokontrolnych wydanych przez podmioty kontrolujące.
  5. Przygotowuje roczną informację o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz prowadzi ich archiwizację.
  6. Sporządza dokumentację z przeprowadzonych kontroli, prowadzi książkę kontroli wewnętrznych, rejestruje i zabezpiecza oraz przechowuje i archiwizuje materiały z przeprowadzonych kontroli.
  7. Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi kontrolującymi działalność Uczelni.