fbpx Reporting and Economic Analyses | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Reporting and Economic Analyses

Reporting and Economic Analyses

Rector's Office
Jana Bażyńskiego 8
pok. R 308
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 25 82
Symbol: 
6520

Head

Pracownicy

Zadania

  1. Zarządza sprawozdawczością Uczelni i określa uprawnienia użytkowników Portalu sprawozdawczego UG w Głównym Urzędzie Statystycznym.
  2. Sprawuje nadzór nad prawidłowością i terminowością prac sprawozdawczych wykonywanych na podstawie ustawy o statystyce publicznej przez jednostki organizacyjne UG zgodnie z kompetencjami.
  3. Sprawuje nadzór nad prawidłowością i terminowością prac sprawozdawczych realizowanych przez jednostki organizacyjne UG w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.
  4. Koordynuje przekazywanie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.
  5. Sporządza sprawozdania oraz informacje ekonomiczne i statystyczne według właściwości.