fbpx Radio Studio - Office | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Radio Studio - Office

Radio Studio - Office

Phone: +48 58 523 45 10
E-mail: mors@ug.edu.pl
Opening hours:

Redakcja Radia MORS: http://www.mors.ug.edu.pl/o-radiu/redakcja

Symbol: 
8500

Zadania

Koordynuje funkcjonowanie studenckiego radia MORS (Mega Otwartego Radia Studenckiego UG) ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. współpracy z wydziałami UG, a w szczególności z Instytutem Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa,
  2. zapewnienia maksymalnego wykorzystania studia radiowego przez podmioty do tego predystynowane – m.in. studenckie zespoły muzyczne, teatralne, koła naukowe, itp.,
  3. zapewnienia dostępności studia radiowego do celów edukacyjnych i naukowych zgodnie z ustaleniami z wydziałami UG, a w szczególności z Instytutem Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa,
  4. zapewnienia należytego zabezpieczenie i wykorzystywania aparatury studia radiowego, w tym reżyserki dźwięku, studia nagrań, studia emisyjnego, serwerowni oraz stanowisk komputerowych i montażowych,
  5. współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w zakresie edukacji dziennikarskiej i badań medialnych,
  6. współpracy z regionalnymi mediami, instytucjami kulturalnymi, biznesem w celu rozwoju oferty edukacyjnej studia radiowego, wykorzystania jego potencjału biznesowego i zwiększenia rozpoznawalności marki Mega Otwartego Radia Studenckiego (MORS),
  7. inicjowania przedsięwzięć mogących spopularyzować zarówno MORS jak i UG poza kanałem internetowym.