fbpx Press Office | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Press Office

Press Office

Rector's Office
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 25 84, +48 58 523 25 51
Symbol: 
8300

Zadania

  1. Centrum Komunikacji i Promocji działa na podstawie odrębnego Regulaminu nadanego przez Rektora.
  2. W strukturze organizacyjnej Centrum funkcjonują:
  1. Zespół Prasowy;
  2. Zespół Promocji.