fbpx UG Conference and Training Session Center in Leźno | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

UG Conference and Training Session Center in Leźno

UG Conference and Training Session Center in Leźno

Phone: +48 58 523 20 90, +48 58 523 20 91
Fax: +48 58 523 20 93

Director

Pracownicy

Zadania

  1. Prowadzi i promuje bazę noclegowo-szkoleniową Uniwersytetu w Leźnie.
  2. Zabezpiecza utrzymanie sprawności eksploatacyjnej wyposażenia Ośrodka.
  3. Przy współpracy z kwesturą prowadzi rozliczenie finansowe działalności Ośrodka.
  4. Prowadzi księgi meldunkowe i przyjmuje wpłaty za noclegi i posiłki.
  5. Zajmuje się akwizycją kontrahentów.
  6. Przygotowuje propozycje do rocznego planu remontów.
  7. Współdziała z Zastępcą Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów oraz Działem Administracji i Transportu, w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń.
  8. Dopilnowuje poprawności rozliczeń prowadzonych z tytułu świadczonych usług gastronomicznych.