fbpx Programming Development | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Programming Development

Programming Development

pok. R128-R129
Phone: +48 58 523 25 88
Symbol: 
81I0

Zadania

1.   Zarządza infrastrukturą informatyczną UG w zakresie sieci oraz centralnych serwerów pocztowych i WWW. Odpowiada za sprawne działanie usług informatycznych dla pracowników Uniwersytetu oraz za personalizację elektronicznych legitymacji studenta oraz doktoranta.

2.   Strukturę Działu Aplikacji i Sieci Komputerowych stanowią:

1) Sekcja Zasobów Sieciowych i Serwerów,

2) Sekcja Usług Informatycznych.

3.   Sekcja Zasobów Sieciowych i Serwerów:

1) Planuje, tworzy, testuje i wdraża nowe ogólnouczelniane usługi sieciowe.

2) Administruje, monitoruje i rozwija uczelnianą sieć szkieletową oraz sieć komputerową w domach studenckich.

3) Nadzoruje i monitoruje wydziałowe sieci komputerowe

4) Administruje i rozwija systemy bezpieczeństwa sieci.

5) Obsługuje zakres adresowy dla potrzeb sieci komputerowych Uczelni.

6) Administruje ogólnouczelnianymi usługami niezbędnymi do działania sieci (DNS, NetManager itd.).

7) Utrzymuje i rozwija serwery oraz urządzenia pamięci masowej.

8) Podłącza urządzenia do sieci komputerowej.

9) Rozwiązuje problemy z urządzeniami sieciowymi.

10) Zarządza licencjami ogólnouczelnianych programów użytkowych.

3.   Sekcja Usług Informatycznych:

1) Utrzymuje i rozwija serwery i oprogramowanie wykorzystywane w Uniwersytecie Gdańskim, w tym Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią oraz informatycznego systemu obiegu dokumentów.

2) Planuje, testuje i wdraża nowe usługi z zakresu IT w administracji centralnej.

3) Administruje centralnymi usługami sieciowymi Uczelni – WWW, poczty elektronicznej, DNS, itp.

4) Administruje usługami bibliotecznymi, w tym systemem Virtua, usługą VPN dla baz udostępnianych przez Bibliotekę UG, itp.

5) Sprawuje nadzór nad systemami informatycznymi UG.

6) Planuje, testuje i wdraża nowe usługi informatyczne.

7) Utrzymuje i rozwija usługi i oprogramowanie wykorzystywane w Uczelni.

8) Administruje i rozwija główny serwis WWW Biblioteki.